Spinning jako příprava pro bikery

Indoor cycling  pro bikery

Výhody : síla kolektivu, motivační hudba, za jakéhokoli počasí,přesně dávkovatelná zátěž

1. Přípravné období :  spojení více hodin cyclingu a dodržování principů základně vytrvalostního tréninku. Přidávání intervalů silové vytrvalosti a kapilarizačního tréninku.

  • Základní dlouhodobá vytrvalost  ZDV – mírné zatížení po delší čas /min 1,5hod./v tepové frekvenci 60-70% tepového maxima kadencí 70-85ot./min v kopci a 80-100 na rovině.

+ intervaly :

  • silová vytrvalost- vyšší síla při nízké kadenci,TF k aerobnímu prahu,kadence 45-65ot./min v kopci a 60-70ot./min na rovině po dobu 5-10minut
  • kapilarizační interval- zlepšuje prokrvení svalů,TF v ZDV,kadence nižní než v ZDV,tedy 45-65ot./min v kopci a 60-70ot./min na rovině v mírné zátěži

2. Předzávodní období – indor cycling za nevhodného počasí, důraz na narůstající tempo a silovou vytrvalost

3. Závodní období – indor cycling jen zcela výjimečně /riziko narušení kompenzace/

4. Pozávodní, přechodné období :  1-3x týdně 60minut indor cyclingu – pozitivní emoce

 

Některé formy zjištění základní a tréninkové tepové frekvence :

1. Dle věku – metoda jednoduchá, rychlá, ale velice nepřesná

TF/tepová frekvence/ pro vytrvalostní trénink – tedy pro ZDV:

60-70% z maximální TF /TFmax/

TFmax : 220 – věk /v rocích/

 

2. Individuální TF max pro daný sport: metoda složitější, přesnější, levná

  1. Zrána zjištění klidové tepové frekvence/KTF/- před vstanutím změřit v posteli TF/min
  2. Sportestrem zjištění naší maximální tepové frekvence na rovné dráze

Provedení testu: 15min rozježdění, poté stupňovat rychlost a zátěž po 30sec, ve 4.intervalu max.rychlost  s maxim.zátěží do plného vyčerpání,zjistíme naši TF max./min

       3. Výpočet TF pro základní vytrvalostní trénink

 

TFmax - KTF =  srdeční rezerva /SR/

(SR x 60-70%) + KTF = tepová frekvence pro základní vytrvalostní trénink ZDV

 

3. Měření TF a výkonu ve sportovní laboratoři na spiroergometrii – metoda přesná,drahá